freebike

English

FREEBIKE KAUPUNKIPYÖRÄPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 30. TOUKOKUUTA 2022

1. Yleistä

Sopimuksen sisältö

1.1 Määritelmät

Kaupunkipyöräpalvelulla tarkoitetaan Freebike-yhteiskäyttöisten sähköpyörien vuokrauspalvelun tarjoamista, jonka palveluntuottaja tarjoaa asiakkaille Helsingin taajama-alueella tässä sopimuksessa esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti.

Palveluntuottajalla tarkoitetaan Good & round OY:tä (ID 3274749-1 c / o Leinonen Suomi OY, Malminkaari 23 A, 00700 HELSINKI) joka on kaupunkipyöräpalvelun tuottaja tässä sopimuksessa esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä tarkoitetaan asiakasta, joka käyttää kaupungin tarjoamaa kaupunkipyöräpalvelua tässä sopimuksessa esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti.

Pyöräilykaudella tarkoitetaan aikajaksoa, jona kaupunkipyöräpalvelu on asiakkaiden käytössä tässä sopimuksessa esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti. Pyöräilykauden oletetaan olevan noin 330 päivää pitkä.

Kaupunkipyörän ajoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kaupunkipyörä on käyttäjän käytössä tässä sopimuksessa esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti.

Kaupunkipyöräasemalla tarkoitetaan telinettä, mihin pyörän voi pysäköidä, tai GPS sijaintia ilman fyysistä asemaa.

1.2 Käyttötarkoitus ja yleiset käyttöehdot

Tämä sopimus esittää Freebike Oy:n tuottaman Kaupunkipyöräpalvelun (tästedes Palvelu) käyttöehdot (tästedes Käyttöehdot), jotka kohdistuvat palvelua käyttäviin asiakkaisiin (tästedes Käyttäjä) ja määrittelevät Freebike kaupunkipyörien käytön. Palvelun tuottaa Freebike Oy (tästedes Palveluntuottaja).

Kaupunkipyörät ovat sähköavusteisia pyöriä, joita voi käyttää määritellyllä kaupunkialueella tässä sopimuksessa jäljempänä kuvatulla tavalla.

Kaupunkipyörää saa käyttää ainoastaan pyöräilyyn Palveluntuottajan määrittelemällä hyväksytyllä vyöhykkeellä ja vain pyöräilyyn tarkoitetuilla alueilla ja teillä. Pyöräilyssä tulee noudattaa voimassa olevia liikennesääntöjä ja sääkohtaista huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vaurioiden välttämiseksi.

Käyttäjä voi olla kuka tahansa vähintään 15-vuotias, joka on napauttanut maksukorttinsa pyörän maksupäätteeseen (ylimääräinen Maksupääte), tai rekisteröitynyt onnistuneesti Palvelun Käyttäjäksi, joka on antanut henkilötietonsa ja hyväksynyt Palveluntuottajan antamat voimassa olevat Käyttöehdot. Muuten Palvelun käyttö ei ole mahdollista. Lisäksi Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua voidaan peruuttaa tai evätä myöhemmin näissä Käyttöehdoissa jäljempänä kuvatuissa tilanteissa.

Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän tulee hyväksyä tässä sopimuksessa määritellyt Kaupunkipyöräpalvelun Käyttöehdot. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen tässä sopimuksessa määriteltyyn Palvelun sisältöön, ellei toisin mainita tai erikseen sovita. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä vahvistaa, että hän on tutustunut Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän tulee hyväksyä Käyttöehdot. Lisäksi Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua voidaan peruuttaa tai evätä myöhemmin näissä Käyttöehdoissa kuvatuissa tilanteissa.

2. Rekisteröinti, henkilötiedot ja oikeus käyttää Palvelua

Käyttääkseen Palvelua Käyttäjäksi hyväksytyn henkilön tulee joko napauttaa maksukortilla maksupäätettä tai rekisteröityä sähköisesti Käyttäjäksi alla kuvatulla tavalla ja maksaa samalla valitusta käyttöoikeudesta. Käyttäjä voi rekisteröityä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa https://helsinki.freebike.com/ tai Android/Apple-mobiililaitteiden Play Storesta/App Storesta löytyvässä Freebike-sovelluksessa. Palveluntuottajalla on oikeus myöhemmin lisätä Palveluun muita kaupunkipyörien käyttöön liittyviä rekisteröitymis- tai maksutapoja.

2.1 Napauta ja aja -käyttäjät

Käyttäjät, jotka napauttavat maksukorttiaan, hyväksyvät, että heidän maksukortilleen tehdään 10 euron ennakkovaraus. Tämä summa pidätetään ja ennakkovaraus peruutetaan ajon lopussa, kun ajo on maksettu.

2.2 Sovellukseen rekisteröityneet käyttäjät

Sovellukseen rekisteröityneet Käyttäjät hyväksyvät automaattisen maksun, joka suoritetaan Käyttäjän kortilta, kun Käyttäjän krediitti on mennyt miinukselle. Automaattinen maksu ja Käyttäjän tilin automaattinen tasaaminen tapahtuvat päivittäin puolen yön aikoihin (CET) korkeintaan 500 € summalla. Automaattinen maksu on aktiivinen 2 vuoden ajan Käyttäjän rekisteröitymisestä ja sen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen, joka lähetetään Käyttäjälle kunkin maksuilmoituksen yhteydessä.

Rekisteröityessään Käyttäjä antaa Palvelun käyttöön tarvittavat tiedot ja suostuu tarvittavien henkilötietojen antamiseen näissä Käyttöehdoissa jäljempänä määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteröinnin yhteydessä vaadittavat tiedot sisältävät henkilökohtaisia tietoja.

Palveluntuottaja takaa, että kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, luottamuksellisuussääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen ja vain siinä laajuudessa kuin tarpeellista.

Lisäksi Käyttäjän tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin Palvelun käytön seurantaan ja parantamiseen. Käyttäjän yhteystietoja voidaan lisäksi käyttää Käyttäjän ja Palveluntuottajan väliseen kommunikointiin sekä Palvelua koskevien tietojen antamiseen. Käyttäjän yhteystietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa henkilötietojansa Palvelun verkkosivuilta, Freebike-sovelluksen kautta tai ottamalla yhteyttä Palveluntuottajan asiakaspalveluun. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää Palveluntuottajalta pääsy henkilötietoihinsa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2.3 Käyttäjän tunnistaminen

Kun Palveluntuottaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen Palvelun Käyttäjäksi tai kun Käyttäjä on napauttanut maksukortillaan pyörän maksupäätettä, Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua tässä sopimuksessa annettujen Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjät, jotka käyttävät palvelua napauttamalla maksukorttiaan pyörän maksupäätteeseen, eivät todenna henkilöllisyyttään henkilökohtaisilla tunnisteilla. Verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa rekisteröityneet Käyttäjät todentavat henkilöllisyytensä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja yksilöllisellä käyttäjäsalasanalla sekä siihen liittyvällä puhelinnumerolla, kun he kirjautuvat palvelusivustolle tai Freebike-sovellukseen. Käyttäjän on tallennettava tai säilytettävä pyöräilijätunnuksensa/ainutlaatuinen salasanansa sekä siihen liittyvä puhelinnumero turvallisesti ja luotettavasti eikä hän saa kolmannen osapuolen antaa käyttää niitä. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksilla (käyttäjätunnus/ainutlaatuinen salasana ja puhelinnumero) käytetyistä Palveluista sekä niihin liittyvistä kustannuksista ja maksuista sekä mahdollisista vahingoista.

Jos Käyttäjä unohtaa oman käyttäjätunnuksensa/ainutlaatuisen salanansa, voivat he uudistaa ne Palvelun verkkosivuilla tai Freebike-sovelluksessa. Jos Käyttäjä käyttää omalla käyttäjätunnuksellaan/puhelinnumerollaan useita kaupunkipyöriä samanaikaisesti, on hän vastuussa kaikista näistä kaupunkipyöristä, kunnes ne palautetaan tässä sopimuksessa annettujen Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi perua rekisteröintinsä olemalla yhteydessä Palveluntuottajan asiakaspalveluun. Ennen tätä maksettuja käyttömaksuja ei kuitenkaan hyvitetä jälkikäteen, jos Käyttäjä itse peruu rekisteröimisensä.

3. Palvelun saatavuus ja laajuus

Kaupunkipyöräpalvelun Freebike -pyörät ovat Käyttäjien käytettävissä koko määritetyn Pyöräilykauden ajan. Palveluntuottaja varaa yksinoikeuden määrätä Pyöräilykauden keston, Kaupunkipyöräasemien sijainnin ja lukumäärän sekä päättää/suorittaa tarvittavat muutokset pyörien laatuun ja määrään.

Palveluntuottajalla on oikeus päättää Kaupunkipyöräaseman sulkemisesta poikkeustilanteissa Pyöräilykauden aikana tai poistaa joitakin kaupunkipyöriä liikenteestä ilman korvausvelvollisuutta. Myös yksi tai useampi kaupunkipyörän palautuspiste voi muuttua tai pysyä suljettuna tämän sopimuksen voimassaoloaikana sitoumuksetta.

Palveluntuottaja ei takaa kaupunkipyörien yhtämittaista saatavuutta kaikilla Kaupunkipyöräasemilla. On mahdollista, että kaikki pyörät on tietyllä asemalla lainattu. Kaupunkipyörien puuttumista tietyllä Kaupunkipyöräasemalla ei kuitenkaan katsota sopimusrikkomukseksi tai muuksi puutteeksi tämän sopimuksen aiheena olevan Palvelun tuotannossa, joten Palveluntuottaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista tai korvauksista.

Käyttäjä sitoutuu olemaan vaatimatta Palveluntuottajalta vahingonkorvauksia tai muita korvauksia liittyen Palvelussa käytettävien pyörien lukumäärään, sijoitteluun tai saavutettavuuteen.

Palvelun verkkosivustoa ja Freebike-sovellusta voidaan käyttää palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Palveluntuottaja ei ole vastuussa mahdollisista verkkosivustoa tai Freebike-sovellusta koskevista saavutettavuus- tai yhteysongelmista, jotka voivat estää Palvelun käytön joillakin laitteilla tai tietyksi ajaksi, eikä mistään muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai muusta vastaavasta Käyttäjän kokemasta ongelmasta, kun aiheuttajana on kolmas osapuoli.

Palveluntuottajalla on oikeus kehittää Palvelua ja muuttaa Palvelua tai sen sisältöä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla olematta vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, koska tämmöinen toiminta voidaan nähdä Palvelun toimivuuden ja laadun kehittämisenä. Huoltoaikojen muutoksista tai Palveluun tai sen käyttöön liittyvistä poikkeuksista tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin ja riittävissä ajoin ennen muutoksen voimaanastumista.

4. Palvelun käyttöaika

Kun ehdot täyttävä henkilö on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi yllä kuvatulla tavalla ja maksanut valitun Palvelun käyttöoikeusmaksun, hän voi aloittaa Palvelun käytön.

Kaupunkipyöräpalvelun käyttöaika päättyy, kun Käyttäjän Palvelun käyttöoikeus päättyy tai kun Käyttäjä on peruuttanut rekisteröitymisensä yllä kuvatulla tavalla.

Kaupunkipyörän käyttöaika alkaa hetkestä, jona Käyttäjä vuokraa kaupunkipyörän. Käyttöaika lasketaan siitä hetkestä, kun Käyttäjä vuokraa pyörän Freebike-sovelluksen kautta tai lähimaksukortilla tai muulla Palveluntuottajan määrittelemällä tavalla.

Tämän sopimuksen asetusten mukaisesti tulee Käyttäjän ilmoittaa Freebiken asiakaspalveluun kaikista kaupunkipyörän vuokraamiseen tai palauttamiseen liittyvistä ongelmista viipymättä ja vastuullisesti. Ongelmasta tai puutteesta on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kahden (2) päivän kuluessa sen havaitsemisesta. Jos Palvelun käytettävyyteen liittyvää ongelmaa ei ole ilmoitettu määräajassa, käyttäjä menettää oikeuden vaatia mainitussa asiassa vahingonkorvausta tai muuta korvausta Palveluntuottajalta. Palvelun käytettävyysongelmiin liittyviä myöhässä ilmoitettuja vahingonkorvausvaatimuksia ei hyväksytä.

5. Asiakaspalvelu

Lisätietoa ja apua Palvelun käytössä on tarvittaessa Käyttäjän saatavilla Palvelun verkkosivuilta ja Freebike-sovelluksesta. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Palvelun nettisivuilta, Freebike-sovelluksesta ja kaupunkipyöristä. Käyttäjä voi valita tavan ottaa yhteyttä Palveluntuottajaan.

Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden päättää asiakaspalvelun aukioloajoista ja laajuudesta.

6. Käyttömaksut

Palvelun tämänhetkiset käyttömaksut ovat nähtävillä Palvelun verkkosivuilla sekä Freebike-sovelluksessa. Palveluntuottajalla on yksinoikeus muuttaa käyttömaksuja ilman vahingonkorvausvastuuta. Muutoksista on kuitenkin ilmoitettava hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Maksukorttiaan pyörän maksupäätteeseen napauttaneilta Käyttäjiltä veloitetaan 15 senttiä minuutilta plus pysäköintimaksu. Jos matkan hinta lähestyy ennakkopidätyksen määrää, pyörän näyttö ilmoittaa Käyttäjälle, että matka päättyy pian. Käyttäjällä on silloin 5 minuuttia aikaa etsiä asema välttyäkseen aseman pysäköintimaksulta. Ajon päättyessä, pyörän moottori alkaa jarruttaa ja pyörä vähitellen pysähtyy. Jatkaakseen matkaa on Käyttäjän napautettava maksukorttiaan maksupäätteeseen uudestaan. Rekisteröitynyt Käyttäjä, joka on maksanut päivittäin, viikon tai kuukauden käyttömaksun, saa käyttää kaupunkipyörää 20 minuuttia kerralla ilman ylimääräistä maksua. Mikäli Käyttäjä palauttaa pyörän aina 20 minuutin kuluessa, Käyttäjältä ei veloiteta mitään ylimääräistä maksua, vaikka hän käyttää kaupunkipyöriä useita kertoja peräkkäin. Yli 20 minuuttia kestävästä yksittäisestä ajosta peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen käyttöoikeuskohtainen ylitysmaksu. Lisämaksut veloitetaan automaattisesti Käyttäjän Palveluun rekisteröidyltä maksukortilta tai muulla hyväksytyllä tavalla. Päivätariffin maksaneelta Käyttäjältä veloitetaan 15 senttiä minuutilta plus pysäköintimaksu.

Palvelun käyttö ilman voimassa olevan maksukortin tietoja tai muuta Palveluntuottajan hyväksymää maksutapaa ei ole mahdollinen. Jos maksukorttia pystytä veloittamaan tai käyttömaksua ei suoriteta ajallaan tai Palveluntuottajan asettamien käyttöehtojen mukaisesti, Palveluntuottajalla on oikeus ilman vahingonkorvausvastuuta keskeyttää tai peruuttaa Palvelun tarjoaminen sen Käyttäjälle ja siirtää maksamattomat Palvelun käytöstä koituneet velat perittäväksi tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Käyttäjä on tällöin velvollinen korvaamaan perintäkulut sekä viivästyskorot ja muut perinnästä aiheutuvat kulut. Maksukorttitiedot voidaan liittää usean rekisteröityneen Käyttäjän tietoihin. Maksukortin haltija vastaa tällöin kaikista maksukorttiin liitetyistä kaupunkipyörätileistä kertyneistä kuluista.

Kaupunkipyörän ajoaika päättyy, kun pyörä on onnistuneesti palautettu tässä sopimuksessa mainitulla tavalla. Käyttäjä voi aloittaa uuden kaupunkipyöräajon samoilla Käyttöehdoilla. 20 minuutin ajo ilman lisämaksua tarkoittaa myös uuden pyöräretken aloittamista.

Mikäli kaupunkipyörää ei palauteta onnistuneesti kolmen tunnin kuluessa pyörän käyttöönotosta Käyttöehdoissa määrätyllä tavalla, Käyttäjältä voidaan veloittaa 100 euroa sopimusrikkomuksesta. Lisäksi Käyttäjä vastaa kaikista muista Palveluntuottajalle aiheutuneista vahingoista.

Käyttäjä ei vastaa kadonneesta kaupunkipyörästä aiheutuvista vahingoista, mikäli Käyttäjän Palveluntuottajalle antamat tiedot osoittavat, että pyörä on varastettu, ja jos varkaudesta on ilmoitettu poliisille tai Freebiken asiakaspalveluun kahden (2) päivän kuluessa ajoajan alkamisesta, kuten tämän sopimuksen jäljemmässä osassa on tarkemmin kuvattu.

Käyttäjä palauttaa pyörän tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kaupunkipyörää ei voi palauttaa palautuskieltoalueelle ja Käyttäjä sitoutuu palauttamaan pyörän lähimmälle Kaupunkipyöräasemalle tai ilmaiselle palautusalueelle. Kaupunkipyöräpalvelu -vyöhyke, Kaupunkipyöräasemat, ilmaiset palautusvyöhykkeet sekä palautuskieltovyöhykkeet on merkitty Palvelun nettisivuilta ja Freebike-sovelluksesta löytyvään karttaan.

Kaupunkipyörän voi palauttaa veloituksetta Kaupunkipyöräasemalle. Mikäli kaupunkipyörää ei palauteta vapaan palautusvyöhykkeen asemalle, peritään kyseisen käyttöoikeuden ja voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu. Maksu veloitetaan automaattisesti Käyttäjän Palveluun rekisteröimältä maksukortilta tai muulla Palveluntuottajan hyväksymällä maksutavalla. Jos maksua ei voida periä Käyttäjältä, Palveluntuottaja siirtää maksamattomat palvelumaksut perittäväksi tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Kaupunkipyörää ei voida palauttaa palautuskieltoalueelle. Järjestelmä ei hyväksy pyörän palautusta ja Käyttäjät saavat viestin Freebike-sovelluksesta ja/tai ohjaustangon digitaalisesta näytöstä. Käyttäjän tulee palauttaa pyörä Kaupunkipyöräasemalle ja varmistaa Freebike-sovelluksesta ja/tai ohjaustangon digitaalisesta näytöstä, että palautusprosessi on suoritettu onnistuneesti. Käyttäjä, joka palauttaa kaupunkipyörän tämän sopimuksen Käyttöehtojen vastaisesti palautuskieltoalueelle, on edelleen vastuussa pyörästä ja ajoajan ylittämisestä perittävät lisämaksut ovat voimassa samalla tavalla kuin jos Käyttäjä jatkaisi kaupunkipyörän käyttöä, kuten edellä mainittu.

Palveluntuottaja mahdollistaa hyvityksen rekisteröidylle Käyttäjälle ensisijaisesti hänen kaupunkipyörätililleen. Kaikki 5 euron ja sitä pienemmät hyvitykset suoritetaan ainoastaan kaupunkipyörätilille. Käyttäjä voi käyttää kaupunkipyörätilin saldoaan palautusmaksuun palauttaessaan pyörän Kaupunkipyöräaseman ulkopuolelle tai käyttömaksuna tai osamaksuna. Käyttäjä voi perustellusta syystä (poismuuttaminen paikkakunnalta tms.) pyytää kaupunkipyörätilin sulkemista. Tässä yhteydessä kaupunkipyörätilillä jäljellä oleva saldo palautetaan Käyttäjän pyynnöstä hänen pankkitililleen. Alle 5 euron summia ei palauteta.

7. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua tässä sopimuksessa määriteltyjen Käyttäjää sitovien Käyttöehtojen mukaisesti ja hänen tulee maksaa Palvelun käyttömaksut voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Käyttäjän tulee lukea ja sitoutua noudattamaan voimassa olevia Käyttöehtoja ja ohjeita, voimassa olevaa hinnastoa sekä muita Palveluntuottajan antamia määräyksiä ja ohjeita.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua asianmukaisesti, voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen, muita häiritsemättä tai vaarantamatta Palvelun normaaliin tarkoitukseen (pyöräilyyn) vain pyöräilyyn tarkoitetussa ympäristössä.

Kaupunkipyöräpalvelun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia liikennesääntöjä ja noudattamaan asianmukaista varovaisuutta sekä ottamaan huomioon olosuhteet vaaran ja vaurioiden välttämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan käyttämistään palveluista sekä maksamaan vahingot ja muut korvaukset käyttämästään pyörästä, kunnes pyörä on tämän sopimuksen Käyttöehtojen mukaisesti onnistuneesti palautettu.

Käyttäjän tulee pyrkiä ehkäisemään käytössään olevaan kaupunkipyörään kohdistuva ilkivalta ja varkaudet sekä noudatettava erityistä varovaisuutta kaupunkipyörän käytössä.

Käyttäjä ei kuitenkaan ole vastuussa kaupunkipyörälle aiheutuneista vahingoista, jos Käyttäjä on käyttänyt kaupunkipyörää tämän sopimuksen Käyttöehtojen mukaisesti ja noudattanut tavanomaista varovaisuutta kaupunkipyörää käyttäessään. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan vahingot ja muut korvaukset kaikista kaupunkipyörälle tahallisesti tehdyistä tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista tai vahingoista, jotka Palvelun käytön aikana aiheutuvat kolmansille osapuolille, vaikka vahinko olisi kolmannen osapuolen aiheuttama. Harkintavaltaa voidaan käyttää vapauttamaan Käyttäjä vahingonkorvausvastuusta, jos hän tekee rikosilmoituksen poliisille kahden (2) päivän kuluessa tapahtumasta. Kopio raportista toimitetaan Freebiken asiakaspalveluun.

Mikäli Käyttäjän käyttämä kaupunkipyörä joutuu onnettomuuteen, vahingoittuu muusta vastaavasta syystä tai varastetaan, Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan siitä Freebiken asiakaspalveluun kahden (2) tunnin kuluessa ja tarvittaessa tekemään ilmoituksen poliisille kahden (2) päivän kuluessa. Kopio raportista on toimitettava viipymättä Freebiken asiakaspalveluun.

Jos Käyttäjä on vammojen takia viety sairaalaan hoitoon tai jos Käyttäjä ei jostain muusta hänestä riippumattomasta syystä pysty tekemään edellä mainittua ilmoitusta määrätyssä ajassa Freebiken asiakaspalveluun tai poliisille, määräajan laskeminen alkaa vasta siitä hetkestä, kun syy, joka estää Käyttäjää tekemästä ilmoitusta, on mennyt ohi.

Kaupunkipyörän lainaaminen

Käyttäjän tulee ennen Palvelun käyttöä varmistaa, että hän tuntee hyvin kaupunkipyörän ominaisuudet sekä käyttöominaisuudet. Käyttäjän tulee ottaa nämä seikat huomioon jo ennen pyörän käyttöönottoa. Pyörää lainattaessa tulee Käyttäjän olla käyttöönotettavan kaupunkipyörän välittömässä läheisyydessä.

Lisäksi Käyttäjän tulee aina ennen kaupunkipyörän lainaamista ja sillä ajamista tarkistaa huolellisesti sen kunto myöhemmin tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla, koska Käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa Palvelun turvallisesta käytöstä.

Siksi Käyttäjän tulee varmistaa käyttöönotettavan pyörän seuraavien osien kunto ja turvallisuus:

että ketju, satula ja polkimet ovat ehjät ja hyvin kiinnitetyt, että jarrut, kellot ja valot toimivat, että runko ja renkaat ovat hyvässä kunnossa ja ehjät, että takavalo vilkkuu, kun käyttäjä painaa jarruvipua, että pyörä muutenkin on silmämääräisesti ajokelpoinen. Jos Käyttäjä huomaa, että kaupunkipyörä ei ole ehjä tai on muuten ajokelvoton, Käyttäjä ei käytä vaurioitunutta tai rikkinäistä pyörää. Käyttäjän tulee myös välittömästi ilmoittaa pyörän vioista ja puutteista Freebiken asiakaspalveluun.

Palveluntuottaja ei vastaa kaupunkipyörän kunnosta sen jälkeen, kun Käyttäjä on tarkastanut pyörän, lainannut sen ja aloittanut Palvelun käytön tai kun Käyttäjä on muutoin vastuussa kaupunkipyörästä. Mikäli Käyttäjän havaitaan käyttävän kaupunkipyörää sen käyttötarkoituksen vastaisesti aiheuttaen vaaraa tai muuta haittaa tai muulla tavalla tämän sopimuksen Käyttöehtojen vastaisesti, on Käyttäjä velvollinen palauttamaan kaupunkipyörän Kaupunkipyöräasemalle tai Palveluntuottajalle niin pyydettäessä.

Kaupunkipyörien palauttaminen ja pysäköinti

Kun kaupunkipyörä palautetaan, se tulee pysäköidä huolellisesti näkyvälle paikalle tässä sopimuksessa määriteltyjen Käyttöehtojen mukaisesti. Kaupunkipyörää ei saa pysäköidä siten, että se aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa.

Käyttäjän tulee pysäköidä kaupunkipyörä huolellisesti ja voimassa olevia liikennesääntöjä noudattaen. Lisäksi Käyttäjän tulee varmistaa, että pysäköity pyörä ei aiheuta vaaraa tai haittaa ja ettei se ole muiden liikenteessä olevien ihmisten ja ajoneuvojen tiellä. Lisäksi ettei pyörä aiheuta vahinkoa Palveluntuottajalle tai Palveluntuottajan omaisuudelle, kolmansille osapuolille tai kolmansien osapuolten omaisuudelle.

Aina kun kaupunkipyörä pysäköidään tai jätetään ilman Käyttäjän läsnäoloa, on käytettävä pyörän tukijalkaa. Kaupunkipyörä on suositeltavaa pysäköidä Kaupunkipyöräaseman ilmaiselle pyörätelineelle varmistaen, ettei se estä muiden kaupunkipyörien käyttöä asemalla.

Kaupunkipyörien palauttaminen seuraavissa paikoissa on kielletty:

rakennusten tai moottoriajoneuvojen sisällä

aidatuilla tonteilla tai kiinteistöjen sisäpihoilla

hätäuloskäyntien tai hätäulosajojen edessä tai niiden läheisyydessä vaaraa tai vahinkoa aiheuttavalla tavalla

liikennevaloissa tai ajokaistalla

moottoriajoneuvojen pysäköintialueilla

jalkakäytävillä, jos pyörän pysäköinti kaventaisi kävelykaistan leveyttä alle 1,5 metriin

vedessä tai veden äärellä

Lisäksi kaupunkipyörän palauttaminen on kielletty tavalla, jota voidaan pitää vaarallisena tai haitallisena muille liikenteessä oleville henkilöille, liikenteelle tai kolmansille osapuolille tai kolmansien osapuolten omaisuudelle.

Kaupunkipyörän palauttaminen hyväksytyn alueen ulkopuolelle on kielletty. Hyväksytyn käyttöalueen rajat voi tarkistaa palvelun verkkosivuilta ja Freebike-sovelluksesta. Palautetun kaupunkipyörän tulee olla näkyvillä (ei piilossa) ja seuraavan käyttäjän saatavilla. Kaupunkipyörä palautetaan Palvelun verkkosivuilla ja Freebike-sovelluksessa esitettyjen hyväksytyn käyttöalueen rajojen sisällä. Kaupunkipyörää ei saa palauttaa merkityille palautuskieltoalueille hyväksytyn käyttöalueen sisälläkään. Käyttäjä on yksin vastuussa kaupunkipyöränsä asianmukaisen ja turvallisen palauttamisen varmistamisesta tämän sopimuksen Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntuottajalle tietojärjestelmän virheellisestä pyörän palautusvahvistuksesta, jotta Palveluntuottaja voi korjata virheen.

Jos Käyttäjä ei palauta kaupunkipyörää Kaupunkipyöräasemalle tai hyväksytylle palautusvyöhykkeelle käyttöehtojen mukaisella tavalla tai toimii tämän suhteen muuten Sopimuksen vastaisesti, Palveluntuottajalla on oikeus periä Käyttäjältä voimassa olevan hinnaston mukainen sakkomaksu.

Käyttäjän vastuut onnettomuuden sattuessa

Onnettomuuden sattuessa Käyttäjän tulee estää vahingon paheneminen tai lisävahingon syntyminen ja kutsua apua.

Käyttäjän tulee soittaa hätänumeroon 112 kaikissa akuuteissa ja vakavissa hätätilanteissa, joissa henkilön henki, terveys tai omaisuus, tai ympäristö on uhattuna, sekä muissa vastaavissa tilanteissa.

Käyttäjän tulee ilmoittaa Freebiken asiakaspalveluun kaikista onnettomuuksista, joissa hänen käytössään oleva kaupunkipyörä on tai on ollut osallisena tai joissa se on vahingoittunut. Jos onnettomuudessa on osallisena kolmannen osapuolen tai muiden henkilöiden omaisuutta, Käyttäjän tulee ilmoittaa tapauksesta myös poliisille viipymättä tai viimeistään kahden (2) päivän kuluessa onnettomuudesta. Mikäli Käyttäjä ei täytä tätä velvollisuutta, hän vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita hänen käytössään olleelle kaupunkipyörälle on aiheutunut.

8. Palveluntuottajan muut oikeudet ja vastuunrajoitukset

Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille kaupunkipyörillä aiheutuneista vahingoista.

Palveluntuottaja varaa yksinoikeuden estää pääsyn Palveluun tai sulkea Käyttäjä pois Palvelusta ja/tai määrätä välittömän tilapäisen käyttökiellon Käyttäjälle, joka rikkoo Käyttöehdoissa ja tässä sopimuksessa määriteltyjä olennaisia velvoitteita. Käyttäjällä, jolta Palvelun käyttö on estetty, ei ole oikeutta saada Palveluntuottajalta korvausta Palvelun käyttöoikeuden menettämisestä tai hyvitystä jo maksetuista maksuista sopimusrikkomuksen tai muun vastaavan syyn perusteella.

Ennen käyttöoikeuden uusimista Palveluntuottajalla on oikeus tarkistaa, että mahdollinen käyttökielto on päättynyt, että Käyttäjä on rekisteröitynyt uudelleen Palveluun ja että Käyttäjä on maksanut Palveluntuottajalle maksamattomat maksut. Jos käyttökielto ei ole päättynyt tai Käyttäjä ei ole maksanut kaikkia maksamattomia maksujaan, Palveluntuottaja ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Käyttäjälle. Käyttäjä sitoutuu tällaisessa tapauksessa olemaan vaatimatta Palveluntuottajalta vahingonkorvausta tai muuta korvausta.

Palveluntuottaja ei takaa jatkuvaa virheetöntä Palvelua. Esimerkiksi pyörän saatavuutta tai pyörän akun varaustasoa ei taata. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelun häiriöistä tai muista ongelmista ja virheistä eikä kolmansille osapuolille aiheutuvista tai niihin liittyvistä vahingoista. Palveluntuottaja ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mistään virheistä ja vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kolmannen osapuolen toiminnasta tai muusta Palveluntuottajasta riippumattomasta syystä.

Palveluntuottaja vastaa vain välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttöehtojen tahallisesta rikkomisesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Palveluntuottaja varaa yksinoikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ilman vahingonkorvausvastuuta. Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti. Edellä mainituista Käyttöehtojen muutoksista on kuitenkin ilmoitettava ennen niiden voimaanastumista.

9. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehtoihin ja Palveluntuottajan tarjoamaan Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Erimielisyydet, joita ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluilla, voidaan viedä jommankumman tai molempien osapuolten toimesta Helsingin käräjäoikeuteen.
Freebike.com, Rolan Oy, email: info@rolan.fi, phone: +358923120440